Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

Siuntion kunta (jäljempänä ”tilaaja”) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti esi- ja perusopetuksen oppilaille tarjottavista ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista (jäljempänä ”palvelu”) ajalle 1.9.2017-31.12.2018 sekä optiona ajalle 1.1.2019-31.5.2020. Sopimuskausi voi siis kokonaisuudessaan olla 2 vuotta 9 kuukautta.

Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella 1.9.2017-31.12.2018 sekä mahdollinen optiokausi mukaan lukien on noin 100 000 euroa.

Osatarjoukset sekä vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjouskilpailussa käytetään avointa menettelyä, jossa kaikki halukkaat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen palveluiden järjestämisestä.

Hankintailmoitus kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty HILMA-ilmoituskanavaan (www.hankintailmoitukset.fi) 10.2.2017.

Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat on tulostettavissa internet-osoitteesta www.siuntio.fi/tarjouspyynnot.

Tarjous tulee tehdä suomen tai ruotsin kielellä liitteenä 2 olevaa tarjouslomaketta käyttäen. Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa pyydetyt arvonlisäverottomat tuntihinnat. Lomakkeen liitteenä tulee toimittaa kaikki pyydetyt tiedot ja selvitykset, joista ilmenee tarjoajan täyttävän lain mukaiset velvoitteensa. Muulla tavalla tehtyjä tarjouksia ei oteta käsittelyyn. Tarjous ei saa olla ehdollinen tai rajoittava. Tarjouksessa ei hyväksytä alennusehtoja, vaan tarjoajat tulee antaa kaksi tarjouspyynnön mukaista arvonlisäverotonta (alv 0%) tuntihintaa (60 min). Tarjouslomaketta ei saa muuttaa millään tavalla. Tarjouksen ei saa sitoa muita tarjouksia.

Tarjouksen on oltava tämän tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous annetaan tarjouspyynnön vastaisesti, on kunnalla velvollisuus hylätä tarjous

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.6.2017 asti.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Siuntion kunta
Kirjaamo
Puistopolku 1
02580 SIUNTIO

Kirjekuoreen tulee merkitä hankinnan tunnus ”Koulupsykologipalvelut”

Tarjous tulee toimittaa viimeistään tiistaina 28.2.2017 klo 13.00 mennessä.

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

LIITTEET

Tarjouspyyntö
Liite1
Liite2