Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Tarjouspyyntö päiväkotien ja koulujen sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitetuista leluista, peleistä, oppimismateriaaleista ja toimintavälineistä.

Hankinnan kohde

Siuntion kunnan sivistysosasto pyytää tarjousta päiväkotien ja koulujen sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitetuista leluista, peleistä, oppimismateriaaleista ja toimintavälineistä ajalla 1.5.2015 - 31.12.2017 sekä mahdolliset optiovuodet 1.1.2018 - 31.12.2018 ja 1.1.2019-31.12.2019. Sopimuskausi voi siis enimmillään olla 4 vuotta ja 8 kuukautta. Tilaaja päättää optiovuosien käytöstä ja ilmoittaa siitä vähintään 3 kuukautta ennen mahdollista optiovuosien käyttöönottoa.

Leluja ja pelejä, hankitaan vuosittain n. 10 000 eurolla. Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella 1.5.2015 - 31.12.2017 on noin 25 000 euroa ja optiovuodet 1.1.2018 - 31.12.2018 ja 1.9.2019 - 31.12.2019 mukaan lukien alle 50 000 euroa.

Siuntion kunnassa on kahdeksan päiväkotia, kolme koulua ja kolme iltapäivätoimintayksikköä, joihin hankitaan leluja, pelejä ja muita tarvikkeita. Leluja ja pelejä hankintaan sisä- ja ulkokäyttöön.

Lelut, pelit ja muut tarvikkeet hankitaan sopimuskauden aikana kunkin yksikön tarpeiden ja määrärahojen puitteissa. Hankinnan arvo ei ole sitova eikä tilaaja sitoudu sopimusaikana kiinteisiin hankintamääriin.

Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen

Hankintailmoitus kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty HILMA-ilmoituskanavaan (www.hankintailmoitukset.fi) 24.2.2015.

Tarjousten jättäminen ja voimassaoloaika

Tarjous tulee toimittaa viimeistään tiistaina 31.3.2015 klo 12.00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjous liitteineen tulee toimittaa suljetussa kuoressa osoitteeseen:

Siuntion kunta
Kirjaamo
Puistopolku 1,
02580 Siuntio

Kuoreen merkintä: ”Lelut ja pelit”

Tarjouksen tulee olla sitova ja voimassa 31.7.2015 asti.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset

Mahdolliset tarjouspyyntöön tai tarjousten laadintaan liittyvät kysymykset tulee esittää kirjallisesti suomen kielellä sähköpostitse 12.3.2015 klo 9:00 mennessä osoitteeseen sivistystoimisto@siuntio.fi. Esitetyt kysymykset (kysyjän nimeä paljastamatta) ja vastaukset kaikkiin kysymyksiin sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan tilaajan verkkosivuilla osoitteessa www.siuntio.fi/tarjouspyynnot viimeistään 13.3.2015 klo 16:00 mennessä.

Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin ei voida tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi vastata.

Siuntiossa 24.2.2015

Jukka Pietinen
sivistystoimen johtaja

Liitteet     

Tarjouspyyntö
Tarjouslomakkeet (Liitteet 1A, 1B ja 1 C))
  Osakokonaisuus 1, Lelut ja pelit, Liite 1A
  Osakokonaisuus 2, Toiminta- ja erityisvälineet, Liite 1B
  Osakokonaisuus 3, Oppimis- ja esiopetusmateriaali, Liite 1C
Sopimusluonnos (Liite 2)
JYSE 2014 palvelut (Liite 3)