Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Tarjouspyyntö kuljetuspalvelujen hankinta

Siuntion kunta ﴾jäljempänä ”tilaaja”﴿ pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti kuljetuspalveluista ﴾jäljempänä ”palvelu”﴿ ajalle 1.8.2014 ‐ 31.7.2018 sekä optiona ajalle 1.8.2018 - 31.7.2019 ja ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020. Sopimuskausi voi siis kokonaisuudessaan olla 6 vuotta.

Hankinnan kohteena ovat kuljetuspalvelut, jotka avataan kaikille avoimeksi joukkoliikenteeksi. Kuljetuspalvelut sisältävät mm. koulumatkakuljetukset, asiointikuljetukset, työmatka‐ ja harrastuskuljetukset sekä ateria‐ ja ruokakuljetukset. Kunta solmii yhden sopimuksen kullekin kohteelle, yhteensä yhdeksän sopimusta.

Vuosihankinnan veroton arvo on  noin 650 000 euroa (alv 0%). Mikäli optiokaudet käytetään, tulee hankinnan kokonaisarvoksi n. 3 500 000 - 4 500 000 eur.

Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen

Kyseessä on EU-kynnysarvot ylittävä hankinta. Hankitamenettelynä käytetään avointa menettelyä. 

Hankinnasta on julkaistu ilmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavalla 10.4.2014 www.hankitailmoitukset.fi sekä Siuntion kunnan kotisivuilla.

Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat ovat tulostettavissa internet-osoitteesta www.siuntio.fi/tarjouspyynnot

Ennakkoilmoitus hankinnasta on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanavalla 14.2.2014.

Tarjousten jättäminen, sisältö ja voimassaolo

Tarjous tehdään täyttämällä liitteenä 1 oleva lomake "Tarjouslomake" kohteittain. Lomakkeen liitteeksi tulee lisätä tarjouslomakkeen kohdassa 4 vaaditut selvitykset, joista ilmenee tarjoajan täyttävän lain mukaiset velvoitteensa. Muulla tavalla tehtyä tarjouksia ei oteta käsittelyyn. Tarjouksen tulee sisältää kaikki vaaditut tiedot ja selvitykset liitteineen. Tarjous ei saa olla ehdollinen tai rajoittava. Tarjous tulee tehdä kohteittain. Yksittäistä kohdetta koskevaa tarjousta ei saa sitoa muuhun tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua kohdetta koskevaan ratkaisuun. Kohdetta ei saa yhdistää tarjouksessa toiseen kohteeseen myöskään alennusehdoin, vaan tarjoajan tulee antaa kustakin kohteesta oma, itsenäinen ja tarjouspyynnön mukainen hinta. Kohde on siis aina tarjottava kokonaisuudessaan. Tarjouslomaketta ei saa muuttaa millään lailla.

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.8.2014 saakka.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suojetussa kirjekuoressa osoitteella:

Siuntion kunta, Kirjaamo
Puistopolku 1
02580 SIUNTIO

Kirjekuoreen tulee merkitä "Kuljetustarjous".

Tarjous tulee toimittaa viimeistään maanantaina 5.5.2014 klo 15:00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjous tulee tehdä suomen tai ruotsin kielellä, liitteenä olevaa tarjouslomaketta käyttäen, kilpailukohteittain eriteltynä ja sisältäen vaaditut tiedot ja selvitykset. Tarjousasiakirjat ovat suomenkieliset, mutta lomakkeet voidaan täyttää myös ruotsiksi.

Arvonlisäveroton tarjoushinta (Alv 0%) ilmoitetaan kilometrihintana € / km. Tarjouslomakkeen kohdassa Tarjoushinta, kutakin kohdetta koskien erikseen.

Hinnat pysyvät kiinteinä 31.12.2015 saakka, jonka jälkeen hintoja voidaan tarkastaa aina joulukuun linja-autoliikenteen yleisindeksin muutoksen mukaisesti, mikäli liikennöitsijä tai kunta tarkistusta esittävät. Muutosesitys pitää tuoda toiselle osapuolelle tiedoksi viimeistään muutosta edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä

Tarjouksen on oltava tämän tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous annetaan tarjouspyynnön vastaisesti, on kunnalla velvollisuus hylätä tarjous.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on toimitettava 29.4.2014 klo 12:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen sivistystoimisto@siuntio.fi. Kysymykset on tehtävä suomen tai ruotsin kielellä. Kaikki lisätietopyynnöt ja kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse (esim. puhelimitse esitettyihin kysymyksiin tai tietopyyntöihin ei voida vastata). Kysymyksiin laaditaan kirjalliset vastaukset suomen tai ruotsin kielellä, ja ne ovat kaikkien nähtävillä 30.4.2014 kunnan kotisivuilla www.siuntio.fi / tarjouspyynnot -> Kuljetuspalveluiden tarjouspyyntö. Myös mahdolliset korjaukset / täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan tuolloin kotisivuilla.

Ei esitettyjä kysymyksiä määräaikaan mennessä.
Tarjouspyyntöön tehty korjausilmoitus 1 24.4.2014 ja korjausilmoitus 2 29.4.2014.

Hankinnasta järjestetään kaikille avoin infotilaisuus torstaina 24.4.2014 klo 18:00 Siuntion kunnantalolla.

Tina Nordman
Sivistystoimenjohtaja
Siuntion kunta
(09) 260 61 241
tina.nordman(a)siuntio.fi

Lue lisää

Tarjouspyyntö päivitetty 29.4.2014
Liite 1 Tarjouslomake päivitetty 29.4.2014
Liite 2 Koulujen työ- ja loma-ajat 2014-2015
Liite 3 Koulut ja päiväkodit
Liite 4 Sopimusluonnos