Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

(20.11.2013) Korjausilmoitus julkaistu 15.11.2013

Tarjouspyyntö Siuntion kunnan koulukuljetuksen kohteen 5 hoitamisesta

Siuntion kunta pyytää tarjousta jäljempänä eritellyn koulukuljetuksen kohteen 5 hoitamisesta ajalla 1.2.2014 – 31.7.2014 + optiokausina 1.8.2014 – 31.7.2015 ja 1.8.2015 – 31.7.2016. Sopimuskausi voi siis olla kokonaisuudessaan 2 vuotta ja 6 kk (6 kk + 1 optiovuosi + 1 optiovuosi).

Koulumatkakuljetusten arvo sopimuskausilla 1.2.2014 – 31.7.2014 ja 2014-2015 ja 2015-2016 on yhteensä noin 200.000 euroa (alv 0 %). Vuosihankinnan veroton arvo on noin 70.000€. Mikäli molemmat optiokaudet käytetään, tulee hankinnan kokonaisarvoksi noin 200.000€.

Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen

Kyseessä on EU-kynnysarvot ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Tarjouskilpailu on avoin kaikille henkilöliikennelain mukaisen joukkoliikenne- tai taksiluvan haltijoille.

Hankinnasta on julkaistu ilmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavalla 28.10.2013 www.hankintailmoitukset.fi sekä Siuntion kunnan kotisivuilla.

Tarjouskilpailuun liittyvät tarjousasiakirjat ovat tulostettavissa internet-osoitteessa www.siuntio.fi/tarjouspyynnot

Tarjousten jättäminen, sisältö ja voimassaolo

Tarjous tehdään täyttämällä liitteenä 1 oleva lomake ”Tarjouslomake”.Lomakkeen liitteiksi tulee lisätä tarjouslomakkeen kohdassa 4 vaaditut selvitykset, joista ilmenee tarjoajan täyttävän lain mukaiset velvoitteensa. Muulla tavalla tehtyjä tarjouksia ei oteta käsittelyyn. Tarjouksen tulee sisältää kaikki vaaditut tiedot ja selvitykset liitteineen. Tarjous ei saa olla ehdollinen tai rajoittava. Kohde on tarjottava kokonaisuudessaan. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Lomakkeita ei saa muuttaa millään lailla.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa osoitteella

Siuntion kunta, Kirjaamo
Puistopolku 1
02580 Siuntio.

Kirjekuoreen tulee merkitä ”Kuljetustarjous”.

Tarjous tulee toimittaa viimeistään torstaihin 20.11.2013 klo 15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjous tulee tehdä suomen tai ruotsin kielellä, liitteenä olevaa tarjouslomaketta käyttäen, kilpailukohteittain eriteltynä ja sisältäen vaaditut tiedot ja selvitykset. Tarjousasiakirjat ovat suomenkieliset, mutta lomakkeet voidaan täyttää myös ruotsiksi.

Arvonlisäveroton tarjoushinta (alv 0 %) koko sopimuskaudelta ilmoitetaan päivähintana €/pvä Tarjouslomakkeen kohdassa Tarjoushinta, kutakin kohdetta koskien erikseen.

Arvioidut viikkokilometrit on esitetty tarkemmin tarjouspyynnössä kunkin kohteen esittelyssä. Kunta ei ennalta sitoudu esitettyyn viikkokilometrimäärään. Tästä syystä tarjouslomakkeella tulee ilmoittaa myös mahdollisesti arvion ylittävien ja alittavien kilometrien hinta kohteittain. Mikäli viikoittaiset ajokilometrit ylittävät tai alittavat ennakoidun viikkokilometrimäärän vähintään 100 km:lla on sopimusosapuolilla oikeus yli- tai alilaskutukseen tarjouksessa annetulla kilometrihinnalla. Mikäli kohta on tarjouslomakkeella jätetty tyhjäksi, ei viikkokilometrit ylittävistä tai alittavista kilometreistä voida yli- tai alilaskuttaa. 

Tarjouksen on oltava tämän tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous annetaan tarjouspyynnön vastaisesti, on kunnalla velvollisuus hylätä tarjous.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on toimitettava 6.11.2013 klo 12:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen sivistystoimisto(a)siuntio.fi. Kysymykset on tehtävä suomen tai ruotsin kielellä. Kaikki lisätietopyynnöt ja kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse (esim. puhelimitse esitettyihin kysymyksiin tai tietopyyntöihin ei voida vastata). Kysymyksiin laaditaan kirjalliset vastaukset suomen tai ruotsin kielellä, ja ne ovat kaikkien nähtävillä viimeistään 7 päivää ennen tarjousajan päättymistä kunnan kotisivuilla www.siuntio.fi -> Tarjouspyynnöt -> Koulukuljetusten tarjouspyyntö.

Ei kysymyksiä määräaikaan mennessä.

Myös mahdolliset korjaukset/täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan tuolloin kotisivuilla.

Tina Nordman
Sivistystoimenjohtaja
Siuntion kunta
(09) 260 61 241
tina.nordman(a)siuntio.fi

Lue lisää

Tarjouspyyntö (korjattu 15.11)
Liite 1 Tarjouslomake 
Liite 2 Koulujen työ- ja loma-ajat 2013-2014
Liite 3 Koulut ja päiväkodit
Liite 4 Sopimusluonnos (korjattu 15.11)
Liite 5 Siuntion kunnan koulu- ja esiopetuskuljetusten periaatteet