Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Yleinen kutsu Länsi-Uudellamaalla toimiville terveydenhuoltoalan palveluntuottajille koskien Siuntion kunnan terveysaseman vastaanottotoiminnan ympärivuotisten palveluiden kilpailutuksen markkinakartoitusta

Siuntion kunta kutsuu alueella toimivat terveydenhuoltoalan palveluntuottajat yleiseen markkinakartoitustapaamiseen Siuntioon tiistaina 4.6.2013.

Kullekin kiinnostuneelle palveluntuottajalle järjestetään n. 45-60 minuutin mittainen tuottajakohtainen tapaaminen, jossa tuottajan ja kunnan edustajilla on mahdollisuus keskustella hankinnan keskeisistä kysymyksistä ennen tarjouspyynnön julkaisemista.

Tausta

Kunnan perusturvatoimisto on valmistellut kunnan terveysaseman perusterveydenhuollon avosairaanhoidon ja terveydenhoidon vastaanottopalveluiden kilpailutusta. Hankinnan valmistelu on käynnissä, koska kunnanhallitus on 3.12.2012 § 253 päättänyt käynnistää kilpailutuksen valmistelun. Lisäksi nykyisestä hankinnasta on valitettu ja valitus on parhaillaan käsiteltävänä Markkinaoikeudessa.

Alustavasti sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.3.2014 – 28.2.2017 (+ yksi optiovuosi ajalla 1.3.2017 – 28.2.2018).

Hankintamenettelyksi on suunniteltu avointa menettelyä.

Kilpailutuksen kokonaisarvon arvioidaan tässä vaiheessa nousevan yli 4 500 000 euroon.

Kilpailutus koskee kokonaisvaltaisen palvelun ostoa – ei siis työvoiman vuokraamista.

Toimitettavan palvelun tulee alustavien suunnitelmien mukaan kattaa mm. yleislääkäreiden sekä sairaanhoitajien, muun hoitohenkilöstön ja avustavan henkilökunnan päiväpäivystys- ja vastaanottopalvelut (sis.  yleislääkäritasoiset toimenpiteet, lähetteet ja potilaiden tarvitsemat todistukset ja lausunnot, puhelinneuvonta, ajanvaraus ja avustavat palvelut). Lisäksi palvelu sisältää diabeteshoitajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, kotihoidon tarvitsemat lääkäripalvelut, asumispalveluyksiköt Villa Charlottan ja Atzalean sekä vuodeosaston lääkäripalvelut, kutsuntalääkärin palvelut, infektiolääkärin palvelut sekä terveyden edistämisen neuvolan lääkäripalvelut.

Palvelua tulee antaa arkisin kello 8.00–16.00. Palvelua annetaan kunnan omalla terveysasemalla (os. Charlotta Lönnqvistintie 5, 02580 Siuntio). Virka-ajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys järjestetään Tynninharjun terveysasemalla Lohjalla

Kilpailuttamishetkellä palvelun tuottamiseen osallistuu vakituisesti keskimäärin 4 lääkäriä (lääketieteen lisensiaatti), terveyskeskusavustaja sekä 6 sairaanhoitajaa (joista 1 on psykiatrinen sairaanhoitaja, 1 diabeteshoitaja ja 4 sairaanhoitajaa).

Erikseen käydään keskusteluja myös ns. vastaanottotoiminnan ulkopuolisten palvelujen sisällyttämisestä kilpailutukseen, kuten mm. vuodeosaston ja kotihoidon ympärivuorokautinen lääkäritakapäivystyspalvelu. Tavoitteena on myös tuottaa tietyt erikoissairaanhoidon palvelut lähempänä kuntalaisia, tilaajalle alemmilla kokonaiskustannuksilla. Tätä tavoitellaan sillä, että palveluntuottaja pystyisi tarjoamaan terveysasemalla tiettyjä erikoissairaanhoidon palveluja (esim. geriatria, lastenneurologia, psykiatria). Palveluntuottajia kannustetaan lisäksi esittämään omia ratkaisuvaihtoehtojaan erikoissairaanhoidon kustannusten alentamiseksi.

Palvelutuotantoon osallistuvan henkilökunnan tulee omata riittävä suomen sekä ruotsin kielten suullinen ja kirjallinen taito.

Kutsu ja ilmoittautuminen

Kutsummekin palveluntuottajanne edustajat Siuntion kunnantoimistolle kunnanhallituksen kokoushuoneeseen (os. Puistopolku 1, Siuntio) tiistaina 4.6.2013 n. 45-60 minuutin mittaiseen tapaamiseen.

Tapaamisen aiheena on tarjouspyynnön julkaisemista edeltävä markkinakartoituksemme, jolla haluamme hakea yhdessä kanssanne ratkaisuehdotuksianne hankinnan toteuttamiseksi (ml. henkilökunnan kielitaitovaatimukset) ja erityisesti erikoissairaanhoitokytköksen toimivuuden parantamiseksi (kustannusten alentaminen).

Ilmoittautumisia tilaisuuteen otetaan vastaan perjantaihin 24.5.2013 klo 16.00 asti.

Ilmoittautuessa pyydetään mainitsemaan lähettämänne edustajien nimet ja tehtävänimikkeet sekä toivottu aloituskellonaika (tasatunnein kello 8.00 alkaen, viimeinen mahdollinen aloitusaika kello 15.00). Ilmoittautuneille toimitetaan ennen tilaisuutta sähköpostitse lisää materiaalia tutustuttavaksi.

Ilmoittautumiset tulee tehdä sähköpostitse johtava konsultti Jarno Moisalalle os. jarno.moisala@erconitum.fi. Ilmoittautuneille vastataan 2 päivän sisällä ilmoittautumisesta.

Liite 1 Kutsu

Siuntiossa 30.4.2013
Benita Öberg
Perusturvajohtaja