Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

(27.2.2013)

Tarjouspyyntö ruoka- ja ateriakuljetuksista

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat ruokakuljetukset kunnan keskuskeittiöiltä kunnan toimipisteisiin sekä ateriakuljetukset keskuskeittiöiltä kotihoidon asiakkaiden koteihin. Osaan kohteista kuljetetaan myös muita tarvikkeita samanaikaisesti ruokakuljetusten kanssa. Kouluihin ei ole kuljetuksia loma-aikoina (syys-, joulu-, hiihto- ja kesälomat). Myös osa päiväkodeista saattaa olla suljettuina kesälomien aikaan.

Kunnan toimipisteitä on 12 kpl. Loput pudotukset tehdään kotipalvelun asiakkaille, joita on noin 20 kpl. Koteihin toimitettavien aterioiden määrä vaihtelee tilanteen mukaan. Asiakasmäärät ja heidän sijaintinsa reitillä voivat vaihdella sopimuskauden aikana. Kunta ei sitoudu kotiin toimitettavien aterioiden osalta mihinkään toimitusmääriin, vaan laskutus tapahtuu toteutuneiden ateriakuljetusten mukaan. Tarjoaja reitittää itse kuljetukset annettujen aikataulujen ja osoitteiden mukaan parhaaksi katsomallaan tavalla kuitenkin siten, että turhaa ajoa pyritään välttämään. Ruoka on lastattavissa keskuskeittiöltä klo. 9:00 lähtien ja sen on oltava jaettuna viimeiseen pisteeseen klo. 13:00 mennessä. Kotipalvelun ajoreitin pituus on noin 70 km/päivä.

Hankintamenettely

Kyseessä on avoin kynnysarvot ylittävä hankintamenettely, josta julkaistaan hankintailmoitus Hilmassa ja Siuntion kunnan kotisivuilla.

Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Sopimuskausi

1.4.2013 – 31.3.2016 + optio ajalle 1.4.2016 – 31.3.2017. Mahdollisen option käytöstä sovitaan erikseen kunnan ja tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kesken.

Käytettävä kalusto

Kuljetuskalustolta edellytetään Elintarvikelain (23/2006) mukaista soveltuvuutta elintarvikkeiden kuljetukseen. Valitun toimittajan kalustolta vaaditaan terveystarkastajan hyväksyntä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tarjouksesta tulee käydä ilmi kuljetuksissa käytettävän ajoneuvon rekisteröintivuosi.

Kuljettaja

Kuljettajalta ja muulta kuljetettavien elintarvikkeiden kanssa tekemisissä olevalta henkilöstöltä edellytetään hygieniapassia. Kuljettajan tehtävänä on myös noutaa ja kantaa kuljetuslaatikot keittiöistä autoon ja kantaa ne autosta toimipisteisiin sisälle. Paluukuljetuksena tulee tuoda edellisen päivän kuljetusastiat, sekä mahdolliset käyttämättä jääneet elintarvikkeet takaisin keskuskeittiölle.

Hinta

Hinta tulee antaa reitistä liitteenä olevalla hinnoittelulomakkeilla. Koteihin toimitettavista aterioista tulee antaa liitteenä olevalla hinnoittelulomakkeella €/pv/toimituspaikka alv 0%. Tarjouksia vertailtaessa laskentaperusteena käytetään toimipistereitille annettua vuosihintaa + 20 koteihin kuljetettua ateriaa päivässä. Lisäksi tulee ilmoittaa mahdollisen lisätyön yksikköhinta €/tunti. Muita korvauksia, laskutus ym. lisiä ei hyväksytä.

Hinta on kiinteä ajalla 1.4.2013 – 31.3.2014. 1.4.2014 hintaan tehdään indeksikorotus, joka perustuu pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen kustannusindeksiin (tilastokeskus). Sama korotus tehdään myös 1.4.2015.

Maksuehto

21 pv, viivästyskorko korkolain mukainen

Laskutus

Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden ajojen mukaan. Laskutus- tai toimituskuluja ei hyväksytä.

Alihankkijat

Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita kuljetuksissa, näitä koskevat samat säännöt ja velvollisuudet kuin tarjoajaa. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan.

Tarjoajan kelpoisuusehdot

Tarjouksessa tulee olla kaikki vaaditut liitteet:

- Verovelkatodistus

- Ilmoitus eläkemaksuvelvollisuuksien täyttämisestä

- Tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä

- Tieto mahdollisesta velkasaneerauksesta.

- Kopio voimassa olevasta liikennöintiluvasta

- Selvitys työhön soveltuvasta työehtosopimuksesta

Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia

Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen ja maksujen suorittamista, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.

Valintaperuste

Tarjouksia vertailtaessa valintaperusteena on halvin hinta. Laskentaperusteena käytetään toimipistereitille annettua vuosihintaa + 20 koteihin kuljetettua ateriaa päivässä.

Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla sitovina voimassa kolme kuukautta tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä lukien.

Tarjouksen palautus

Tarjous on palautettava viimeistään 19.3.2013 klo. 12:00 mennessä kirjallisesti suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Siuntion Kunta
Tekninen toimisto/Magnus Malmberg
Krouvinte 1
02580  SIUNTIO

Kuoreen tulee merkitä ”RUOKAPALVELUIDEN KULJETUSTARJOUS”

Lisätiedot

Kysymykset on tehtävä ja toimitettava tilaajalle sähköpostilla viimeistään 6.3.2013 klo 12 mennessä osoitteeseen tekninen@siuntio.fi.

Vastaukset kysymyksiin sekä mahdolliset lisäkirjeet tarjouspyyntöön liittyen julkaistaan internet-osoitteessa http://www.siuntio.fi/tarjouspyynnot/ viimeistään 8.3.2013. Suullisesti annetut esitykset ja lisätiedot eivät sido tarjouksen antajaa tai tilaajaa.

Lisätietoja antaa palveluesimies Kerstin Ekström puh. 044 3861037 (kerstin.ekstrom@siuntio.fi)

Tarjouspyynnön liitteet

Liite 1           Lista toimituspaikoista
Liite 2           Kartta toimituspaikoista
Liite 3           Tarjouslomake