Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Tarjouspyyntö skeittiparkin laitteiden rakentamisesta

Hankinnan kohde

Siuntion kunnan sivistysosasto pyytää tarjousta skeittiparkin laitteiden rakentamisesta

Hankinnan kuvaus

Kuntakeskukseen (Aleksis Kiven tie) rakennettavan lähiliikuntapaikan skeittiparkin laitteiden rakentamiseen Siuntion kunta on varannut 45 000 €. Skeittiparkin piirustukset ja tarkempi suunnitelma mittoineen ovat liitteenä.
Tilaaja vastaa alueen perustamisesta ja tekee skeittiparkin pohjaksi asfaltin. Toimittajan tehtävänä on rakentaa betoniset laitteet ja niiden liitää laitteet asfalttiin suunnitelman mukaisesti. Toimittaja vastaa laitteiden kestävyydestä, rakentamistapa (laitteiden rakenne) tulee esittää tarjouksessa.

Rakentamissuunnitelmassa esitetään laitteiden rakentamista kolmessa vaiheessa, mutta mikäli toimittajalle on sopivampaa, voidaan laitteet rakentaa myös yhtäjaksoisesti. Tarjouksen tulee koskea kaikkien laitteiden rakentamista, siten että tarjous ei ylitä 45000€. Tarjouksessa tulee huomioida mahdolliset asfaltin poistamiseen liittyvät kustannukset. Tarjouksessa tulee esittää myös aikataulu. Vaatimuksena on, että laitteista neljä valmistuu vuoden 2014 aikana ja loput kaksi laitetta toukokuun 2015 loppuun mennessä. Mikäli työ tehdään vaiheittain, skeittiparkin toivotaan olevan avoinna rakentamistauon aikana.

Toimittajalta vaaditaan kokemusta skeittiparkin tai skeittilaitteiden rakentamisesta. On myös mahdollista käyttää nimettyä asiantuntijaa rakentamisen apuna, mikäli suoranaista kokemusta skeittiparkkien rakentamisesta ei ole. Tällöin asiantuntijan soveltuvuus tehtävään on perusteltava kirjallisesti.
Toimittaja vastaa osaltaan alueen siisteydestä ja turvallisuudesta rakentamisen aikana.

Hankintamenettely

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta
Tarjousten jättäminen ja voimassaloaika:
Tarjousten jättöaika päättyy 1.8.2014 klo 15.00

Tarjous on jätettävä osoitteella:
Siuntion kunta, sivistysosasto, Puistopolku 1, 02580 Siuntio tai sähköpostilla: sivistystoimisto@siuntio.fi.

Tarjous tulee nimetä kuoreen tai sähköpostin aihe-kenttään:
”Skeittiparkki”

Sähköpostia ei avata ennen tarjousajan päättymistä.

Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjouksen tulee olla sitova ja voimassa 20.9.2014 asti.

Tarjousten käsittely

Tarjousten arviointi ja vertailu suoritetaan kolmessa vaiheessa:
o tarjoajien kelpoisuuden arviointi
o tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
o tarjousten vertailu

Hankintapäätös

Hankintapäätöksen tekee sivistystoimen johtaja. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille kirjallisesti.

Hankintasopimus

Hankintasopimuksen allekirjoittaa sivistystoimen johtaja. Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus sivistysosaston ja valitun toimittajan kesken. Alustava sopimuspohja on liitteenä.

Valitun toimittajan ja sivistysosaston välille syntyy sitova sopimus vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä urakan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten maksujen eläke- ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisen.

Tarjoajan tulee vaadittaessa toimittaa tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Tarjouksen on vastattava tarjouspyyntöä ja siinä mainittuja vaatimuksia.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on hinta. Mikäli hintavertailussa ei eroja tule, ratkaisevat tarjoajien referenssit (kokemus ja lukumäärä).

Tarjouksen hintatiedot

Tarjous tulee antaa koskien maksimissaan 45000 € (ALV 0 %). Tarjouksen tulee käsittää laitteiden rakentaminen kokonaisuudessaan (työ, materiaalit ja siisteys).

Muut ehdot

Osatarjouksia ei hyväksytä.
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.
Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta.
Tarjous on tehtävä kirjallisesti, suomen kielellä. Tarjous ei saa olla ehdollinen.

Maksu- ja toimitusehto

Maksuehdon on oltava vähintään 21 päivää netto. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen.
Toimituksen tulee sisältää valmis kokonaisuus materiaaleineen ja asennustöineen. Laskutus voidaan toteuttaa sovitusti vaiheittain.

Toimitusaika

Skeittiparkin laitteiden rakentamisen tulee toteutua kokonaisuudessaan 31.5.2015 mennessä. Laitteista neljän on oltava valmis vuoden 2014 loppuun mennessä.

Asiakirjojen julkisuus

Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjousasiakirjat ovat julkisia, kun sopimus on tehty. Asianosaisella, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkastettu. Salassa pidettävät tiedot tulee tarjouksessa esittää omina liitteinään. Hinta ei kuitenkaan ole liike- ja ammattisalaisuus.

Lisätietoja hankinnasta

Mahdolliset kysymykset ja osoitteet sähköpostitse vastausten antamista varten on toimitettava 20.7.2014 mennessä sähköpostilla.

Ruska Still, kulttuuri- ja vapaa-ajanohjaaja, s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi

Siuntiossa, 27.6.2014

Tina Nordman
sivistystoimenjohtaja

Lue lisää:

Tarjouspyyntö skeittiparkin laitteiden rakentamisesta (27.6.2014) (pdf-tiedosto)

Betoniskeittiparkkiopas, opas betonisten skeittiparkkien hankintaan (Suomen Rullalautaliitto ry) (pdf-tiedosto)

Rakentamissuunnitelma, Siuntion skatepark (pdf-tiedosto)

Sopimusluonnos skeittiparkin laitteiden rakentamisesta (pdf-tiedosto)