Kontaktuppgifter  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Sjundeå - Nyckeln till lyckan!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik innebär vård, uppfostran och inlärning, där familjerna och personalen inom småbarnspedagogiken tillsammans fungerar som uppfostringskumpaner för barnets bästa.

Till tjänsterna inom småbarnspedagogik i Sjundeå kommun hör daghemsvård, familjedagvård samt privat dagvård. Även hemvårdsstödet och kommuntillägget hör till tjänsterna inom småbarnspedagogik.

Föräldrarna väljer tjänsterna inom småbarnspedagogik för sitt barn. I Sjundeå är alternativen kommunal dagvård och privat dagvård. Kommunen stöder den privata dagvården med en kommunal servicesedel. Alternativt kan föräldrarna sköta sitt barn hemma med stöd av hemvårdsstödet som beviljas av Fpa.

Föräldrarna har rätt att få en dagvårdsplats för sitt barn, enligt familjens behov som heldagsvård, deldagsvård eller som dagvård som kompletterar förundervisningen. Dagvård anordnas både på finska och svenska i daghem och i familjedagvård.

Blanketter

De funktioner som hör under bildningsväsendet i Sjundeå kommun, även småbarnspedagogik, tar i sin verksamhet hänsyn till hållbar utveckling. Du kan bekanta dig med Sjundeå kommuns bildningsavdelnings plan för hållbar utveckling här.