Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Tietosuoja

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuojaperiaatteita ovat:

- käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys

- käyttötarkoitussidonnaisuus

- tietojen minimointi

- tietojen täsmällisyys

- tietojen säilytyksen rajoittaminen

- tietojen eheys ja luottamuksellisuus

- rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus


Tietosuojavastaava


Siuntion kunnan tietosuojavastaavana toimii:

Sannariikka Grönfors
Puistopolku 1
02580 Siuntio
p. 044 386 1279
etunimi.sukunimi@siuntio.fi

Tietosuojakysymyksissä sähköpostiin ei kannata laittaa yhteydenottovaiheessa arkaluontoisia tietoja kuten syntymäaikaa tai henkilötunnusta. Lyhyt tapahtumakuvaus ja omat yhteystiedot riittävät. Sinuun otetaan yhteyttä ja kysytään tarkempia tietoja.


Tietopyynnöt

Rekisteröidyn oikeuksia ovat tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuksi ja kielto-oikeus.

Halutessasi tietää, mitä tietoja kunnalla on itsestäsi tallennettuna, käy jättämässä tietopyyntö kunnantalon info-pisteellä. Tietopyyntö edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista. Tunnistautumisvälineeksi kelpaa voimassaoleva passi, henkilökortti tai ajokortti.

Rekisterikohtaisia tietoja luovutetaan kerran vuodessa veloituksetta.

Rekisterien tietopyyntö (pdf)


 

Tietosuojailmoitukset


Siuntion kunnan asiakasrekistereistä tehdyissä tietosuojailmoituksissa kerrotaan, minkälaisista tiedoista kukin rekisteri koostuu. Tietosuojailmoitusten koonti on viivästynyt uusien internetsivujen luonnin vuoksi. Ilmoituksia päivitetään myös tälle sivustolle. Ilmoitukset ovat saatavilla kunnantalolla. Pahoittelemme tilannetta!

Henkilöstöhallinnon asiakasrekisteri

  • Henkilöstörekisteriä ylläpidetään kunnan henkilökunnan palvelussuhteiden hoitamista varten. Rekisteriin kuuluu kunnan henkilökunta.
  • Henkilöstöhallinnon tietosuojailmoitus (pdf)

Kaavoituksen asiakasrekisteri

Kirjastotoiminnan asiakasrekisteri

Kuljetus- ja logistiikkapalveluiden asiakasrekisteri

Luottamushenkilöiden asiakasrekisteri

Nuorisotyön asiakasrekisteri

Perusopetuksen asiakasrekisteri

Rakennusvalvonnan asiakasrekisteri

Sosiaalipalveluiden asiakasrekisteri

Taloushallinnon asiakasrekisteri

Terveyspalveluiden asiakasrekisteri

Vanhuspalveluiden asiakasrekisteri

Vapaa-aikapalveluiden asiakasrekisteri

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri

Vesilaitoksen asiakasrekisteri